Södra Bohuslän

Med konsten i Centrum del II

Elliot, ett välkänt namn på Stenungsön där dom flesta stora grosshandlarvillorna ritades av arkitekten Gustaf…

Carl Alms skomakerifabrik

Under slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft var den svenska skoproduktionen väldigt stor, med…

Wetterlindsdramat

Elliot, ett välkänt namn på Stenungsön där dom flesta stora grosshandlarvillorna ritades av arkitekten Gustaf…

Johanna Hård, sjörövare?

Johanna Hård anklagades för medverkan i det sista sjöröveriet i södra skärgården utanför Göteborg 1823….

Sverrevarvet

Under mina första levnadsår så bodde vi granne med Sverregården i Hisings Kärra. Gården där…