Industrialisten

Det finns ett talesätt som lyder i Göteborg skrivs ingen poesi, där skrivs fakturor”

Men även varvet skrev fakturor , och i räkenskaperna för 1930 talet finns åtta kunder som betalat mer än 1000 kr för vinterförvaring och reparationer. Det är för tiden betydande summor , en tredjedels årslön för en industriarbetare.

De åtta var “Dammsugarkungen “Axel Wennergren, “Verkstadsägaren AB NOHAB” Antenor Nydqvist från Trollhättan, Ernst Sahle’n från Stockholm, James och Peter Dickson från Göteborg , (Kappfabrikören) Holger Holm som hade Wettergrens , Sveriges största kappfabrik och affärsbyggnad I Stigbergsliden, Göteborg med som mest 2000 anställda och sist men imte minst    “Industrialisten” Knut Json Mark som jag skall orda om lite mer.

Knut Json Mark föddes 1869 och kom tillsammans med sin kusin Axel Carlander att betyda oerhört mycket för Göteborgs utveckling. Kusinerna kom från en textilsläkt  som 1880 köpt Gamlestadens fabriker och båda hamnade därför mycket riktigt där som direktörer. J:son Mark verkar ha haft en oerhörd arbetskapacitet för han satt med I en lång rad styrelser, komunalfulmäktige och kyrkorådet.

Axel Carlander satt även han med I en mängd styrelser ock kommiteer, men verkar dessutom haft en mer humanistisk inriktning , inte minst med donationer varav den mest kända lever kvar än I dag som Carlanderska sjukhuset.

Ett beslut som fått enorma konsekvenser för Göteborg . Det var till Knut Mark och Axel Carlander ägarna av Gamlestadens fabriker, som  Sven Wingquist 1906 sökte och fick stöd för sin revolutionerande uppfinning av det självinställande kullagret. Det blev starten för bildandet av Svenska Kullagerfabriken SKF som från början var en avknoppning från Gamlestadens fabriker.

Tjugo år senare beslöt SKF att bilda dotterbolaget Volvo för att ta sig in I fordonsindustrin och som man brukar säga I Lilla London “The rest is history”

Bäda dessa män är begravda på “rikemanskullen” på  Östra Kyrkogården I Göteborg som bilderna visar.  Tredje fotot “Kullagret” som haft en så enorm påverkan på Göteborgs utveckling.

Stor inverkan på Göteborg hade ju även Knuts andra kusin Ann-Ida Broström som tillsammans med sin man Dan drev det stora rederiet Broströms, ett tag Sveriges största med 18000 anställda, de ägde även Svenska Amerikalinjen, Eriksberg och Göta verken. Onekligen en släkt med stor påverkan på Göteborgs näringsliv. Paret bodde i sin magnifika villa i Lorensbergs villastad, villan dom köpt av Herbert Metcalfe som nämns i artikeln “Varvskunder – Arkitekten”.

Mer läsning:
https://www.askerohistorier.se/varv-efter-varv-pa-heden/
https://www.askerohistorier.se/arkitekten/

Källor: Wikipedia

Dela denna historia: