Arkitekten

En av kunderna på varvet var arkitekten Sven Steen från Göteborg som under ett antal år lät dom sköta hans båt. Steen hade sin sommarvilla på Stenungsön, grannön som låg så nära men ändå var så annorlunda.

Badortsrörelsen som systrarna Kihlman och Carl Sirenius utvecklat  hade senare lockat till sig förmöget folk som där byggde sina sommarvillor. Detta gav möjligheter inte bara för varvet utan även för andra Askeröbor att tjäna pengar. Vintertid för hanverkare och sommartid arbete I badortsrörelsen eller villorna.

Några exempel är Anna Maria Isaksdotter från Garpedalen som jobbade som baderska och min mormors bror Anders Fredriksson som var s.k badgästseglare på en av de segelbåtar som sommargästerna skaffat sig men inte hade kunskap att segla.

Steen är en arkitekt som stått för utformningen av flera hus på Stenungsön , chef för arkitektfirman F. O. Pettersson och söner i Göteborg, och tillika son till firmans grundare. Steen var sommargäst på Stenungsön och inköpte omkring 1920 den av Sirenius uppförda “Villa Skogshyddan” vilken han snart därefter omgestaltade genom tidspräglade utbyggnader på bägge gavlarna, vilket syns på första fotot taget av Ivar Petterson.

Sven Steens viktigaste byggnadsverk på Stenungsön, Villa Månsbo och Villa Talludden, tillkom dock under 1910-talet. Dessa båda byggnader skiljer sig markant i fråga om utformning från de av öns egen arkitekt, Gustaf Elliot, ritade husen. Båda är mycket högresta i två och en halv våning med branta tak.

I Villa Talludden bodde ägaren av Gumperts bokhandel som troligtvis alla lite äldre Göteborgare väl minns.

Villa Månsbo som vi ser på andra fotot av Ivar Petterson, Lilla Askeröfotografen, där poserar ägaren Wilhelm Månsson med familj (?) och / eller personal framför entren på sin villan. Månsson var chef för bryggeriet Lyckholms som startats av släkten Lyckholm som han var en del av. Senare köptes företaget av Pripps där han då fortsatte som chef.

Tredje fotot taget av fotografen Ingeborg Enander visar villa Månsbo som med sitt höga läge och med sin storlek är den en av de dominerande villabyggnaderna utmed Stenungsöns östsida.

Sven Steen som hade tre barn skiljde sig senare och hustrun för oss till nästa villa på ön, då hon 1919 gifter om sig med Herbert Metcalfe, skeppsredare för rederiet Svenska Lloyd, Han hade längst norrut på ön låtit bygga villa Ekudden som syns på fjärde fotot. En magnifik sommarvilla ritad av Gustav Elliot.

Villan brann dessvärre ned på 1960 talet så att nu endast trädgårdsmästarbostaden återstår.

Till skillnad mot Steens högresta villor så ritade Elliot såväl villor med strikt symmetriskt uppbyggda, nästan klassicistiskt utformade fasader med frontespis samt balkong buren av grova pelare centralt placerade på fasaden såsom exempelvis villa Gläntan som ses på femte fotot, liksom villor medvetet präglade av assymetri genom förskjutna frontespiser och blandningar av olika takformer.

 I Göteborg bodde Metcalfe I en av de imponerande tegelvillorna bakom konstmuseet. En villa som han var tvungen att sälja när han kommit I ekonomist trubbel. Köpare vare en annan skeppsredare, Dan Broström. Numera huserar The Royal Bachelors’ Club där, en av världens äldsta herrklubbar, grundad i Göteborg redan 1769.

På sista fotot ses de byggnader vid packhusplatsen, Broströms och Transatlantics kontor, som Sven Steens arkitektfirma ritat.

Mer läsning ; 
https://www.askerohistorier.se/varv-efter-varv-pa-heden/
https://www.askerohistorier.se/med-konsten-i-centrum-del-ii/
https://www.askerohistorier.se/badgastseglare/

Källor : Wikipedia samt foto från Ivar Petterssons (Lilla Askerön) samling samt Bohusläns museums kulturhistoriska bebyggelseundersökning av Stenungsön samt Ingeborg Enanders foto samling

Dela denna historia: