Enhörningen – Treutiger, Scheele och Green

Treutiger, visst låter det namnet bekant, men nu pratar vi inte om Harald utan hans förfader Kilian invandrad från Ostfriesland och som först tog en sväng till Stockholm för att lära sig yrket hos hovapotekare Philip Schmidt.

Startade Enhörningen, Göteborgs första apotek, som började sin verksamhet den 8 augusti 1642, då det skulle, enligt privilegiebrevet, stå apotekaren Kilian Treutiger fritt “at hålla ett fullkombligit Apothec; att försällia allehanda Krijdat och praeparerat wijn, Confekturer och specerij; warjämte han tillförsäkras
ett stijcke Land till en örtagård, derutinnan han kan hafwa fritt at plantera allehanda örter, som till hans apothec ähre nödige“.

Han hade fler strängar på sin lyra, för 1655 bakade han alla tårtor när kung Karl X skulle komma på besök. Efter honom tog dottern och mågen över ruljansen och apoteket kom att stanna i släkten i 160 år och kom att totalt ligga i 270 år på samma plats vid Södra Hamngatan.

Scheele fick man lära sig i skolan vara den som upptäckte syre. Carl Wilhelm Scheele var hans fullständiga namn och han skickades redan som 14 åring från födelsestaden Stralsund till Göteborg för att bli lärling på Apotek Enhörningen. Han stannade där i åtta år innan han flyttade vidare för att slutligen 1776 ta över ett eget apotek i Köping. Hans ansågs vara en av Europas skickligaste kemister, kallades ibland den moderna kemins fader och valdes in förutom i Svenska vetenskapsakademin även Franska och Italienska vetenskapsakademin.

Green tog över apoteket 1830 och höll på att jobba ihjäl sig fyra år senare när koleran drabbade staden. Arvid Henrik Green som växte upp på Ängården var liksom sin far en stor naturälskare och dom planterade tusentals träd och växter på ägorna det som sedan efter Arvids död, av familjen skänktes till Göteborg och blev Botaniska trädgården. Även vid anläggandet av Trädgårdsföreningen mitt i stan var han en av initiativtagarna, en riktig trädgårdsälskare.

Arvid var den siste av släkten Green af Rossö som är en gammal Bohuslänsk adelssläkt av samma ursprung som Margareta Huitfeldt på Sundsby, Tjörn. Arvids fru Johanna Santesson var syskonbarn till Bernt Harder Santesson som drev Trankokeri på Stora Askerön och Arvids mor kom från Kungälvssläkten Ström. Han var alltså rejält förankrad i den Bohuslänska myllan.

Alla Arvids släkter figurerar i andra av mina berättelser här på hemsidan som ”Äldsta bilden på en Tjörbo“, ”Trankokeriet i Danestan” samt ”Cecilia kaparkaptenens dotter

Om Koleran kan man läsa i ”Dr Friedländer och pandemin

Dela denna historia: