Elfrida sprängde glastaket

I Göteborg är höjden av berömmelse att få sitt namn på en spårvagn, har man dessutom fått en gata uppkallad efter sig är det ytterligare ett bevis på ens betydelse. Elfrida Andrée är just en sån person, och om det är någon person i Göteborgs musikliv som man bör känna till är det nog henne. Föddes i Visby 1841 med en far som var läkare och som verkligen stöttade henne och hennes syster att utbilda sig till det dom ville. I systern Fredrikas fall till operasångerska och i Elfridas fall till Organist och Telegrafist. Fader skrev till och med till Kunglig Maj:t för att få en ändring av lagen kring dessa jobb som var stängda för kvinnor,  till stånd.

Elfrida Andrée är intressant och en verklig pionjär. Hon var Sveriges första kvinnliga telegrafist och sedan Europas första kvinnliga domkyrkoorganist (i Göteborgs domkyrka) och orkesterdirigent. en kvinnlig pionjär. Hon medverkade till två lagändringar som möjliggjorde för kvinnor att inneha organistbefattningar och att arbeta som telegrafister, yrken vilka tidigare hade varit stängda för kvinnor. Som kvinnlig kompositör var hon också pionjär och komponerade orkestermusik vilket även det stötte på motstånd.

På ledig tid från arbetet som organist i Domkyrkan så höll Elfrida och systerdottern Elsa Stenhammar (Visst känns namnet Stenhammar också bekant, Wilhelm Stenhammar ännu en gigant i Göteborgs musikliv var hennes kusin) hundratals s.k. Folkkonserter , konserter med subventionerade biljetter och som riktade sig till arbetarklassen. Elsa tog senare över ansvaret för dessa konserter. Elfrida och Elsa bodde tillsammans på Haga kyrkogata 3. Och på tal om gator, som jag nämnde så har Elfrida även fått en gata uppkallad efter sig. Den ligger vid Stampens kyrkogård, och om ni någon gång besöker den så kan ni ju lägga märke till att Ölkungen Pripp och snappskungen O-PAnderssons gravar placerats med nykterhetskämpen Wieselgrens grav emellan för ordningens skull.

Kanske trivdes Elfrida trots allt i Göteborg , Hon umgicks ju i kretsarna kring den radikale redaktören på Göteborgs handels och sjöfartstidning S.A Hedlund som stödde kvinnors frigörelse och vars dotter Mathilda startade den radikala Göteborgs kvinnoförening. Hedlund samlade den tidens kändisar hos sig vid sommarhuset på Hisingen. Så Elfrida fick träffa Ibsen, Viktor Rydberg, Fredrika Bremer, ballongfararen Andree och Otto Nordenskjöld (som for till sydpolen med vår Karl Anderson från Tjörn) med flera. Samtliga skrev sina autografer på en berghäll vid sommarhuset , de finns bevarade i det som nu kallas Hisingsparken. S.A Hedlund var förövrigt sån kompis med Victor Rydberg att han fick sin plats i dennes mausoleum på Östra kyrkogården i Göteborg efter sin död.

Dela denna historia: