Dr. Friedländer och pandemin

Pandemier kommer och går, intet är nytt under solen. Här när Koleran kom till Göteborg 1834, den största katastrof som drabbat staden. Den tog med sig 10% av befolkningen, översatt till idag mer än 50000 döda.

Mycket är sig likt sedan pandemin i Göteborg 1834, Jag citerar från texten i tidningsnotisen detta år “Sjukhuset i Majorna är högst otillräckligt och ännu otillrådligare vården därstädes. Sedan församlingens läkare herr doktor Jedeur ansträngt sig så till den grad att han sjuknat och varit nära att ha fått ta till livet, har också herr doktor Uhtberg vilken åtog sig sjukhusvården , sjuknat av för stor ansträngning, och den ende därstädes ännu kvarstående läkaren doktor Friedländer år icke långt från att bågna under bördan av sitt svåra värv”.

Vem var då denne uthållige doktor Friedländer? Slumpen gör att jag faktiskt vet en del om honom. Min Farmors morbror var Ångbåtskapten och lämnade efter sig ett fotoalbum som jag tog hand om när min farmor dog. Nyfiken som jag är försökte jag ta reda på vilka personerna var i albumet.

Ett foto föreställer en kvinna, Emma Moritz som efter lite detektivarbete visar sig varit dotter till doktor Joseph Sigismund Friedländer, som i början av 1800-talet invandrat från Tyskland, studerat medicin i Uppsala och Lund varefter han blev läkare i Göteborg. Emma visade sig fortfarande ha ättlingar boende i Göteborg. Hennes moster Charlotte är också intressant, hon var gift med David Felix Bonnier som var med och startade Göteborgs Posten. Emma och hennes far har sin grav på Mosaiska kyrkogården vid Svingeln i Göteborg.

 Varje foto bär sin historia och ger en liten inblick i livet förr, även vem som tagit fotot på Emma bär en historia. Aron Jonason var hovfotograf hos Oscar II på Marstrand, var oerhört kvick och anses vara den som “uppfunnit” Göteborgsvitsen. Hans mest spridda vits är kanske från när han fotograferade kungen och Oscar utbrister “Väldigt vad Jonason blixtrar mycket” varvid svaret blir “Ja, blixtrar den ene så åskar den andre”

Vad hände den utarbetade doktor Jedeur? En koll visade att han överlevde och steg i graderna, blev läkaresällskapets ordförande och fick Norstjärneorden. Om ni besöker Gatenhielmska reservatet i Majorna och vandrar Allmäna vägen från kulturhuset Oceanen till legendariska cafe Zenith så går ni längs doktor Johan Niclas Jedeurs hus.

Dela denna historia: