Holmberg och Barken Theodor

I Göteborgs aftonblad 28 Juni 1911 kunde man läsa att sjökaptenen Elias Henriksson Holmberg avlidit.

Karl Johannesson berättade 1969 följande berättelse om Elias Holmberg

Ida ble gift mä Elias Holmberg, han va sjökapten. Axel (Timmermannen ”Axel i skogen”) va mä ett par ganger om. De bytte hästar mä pappa. Elias kunne inte plöja utta han han skulla ha mej därud, så gick han å körde å röga. Han sluta te sjöss, ja tror 1904. Den siste båten han hade de va en bark som hette "Teodor". Den hade han bra länge. Han segla på Sydamerika å varsomhelst. Å så tahla han historier. 

Han tahla om en gang där ner i Ostafrika på småplatser å där va han å lasta å lôssa. De va ett ställe, där va så stensatt johl. De va en gang när vi kom dit å de tog länge inna vi fick lôssat. Vi skar potättera i tunna skiver å stack ner mella stenane, där ä ju värme så de grodde ju fort "å där ble e riktigt vacker gröda", sa han. "När de ble rikti storm då släppte vi allt ut en kabel, de dövar brott" sa han. "De hände nog inga olyckor men ja segla av en mesanmast en gång, å den va rutten förut".

På en plats i Centralamerika på ett varv där va så varmt - de va en dal som gick ner te sjön - la de öxa på en stack å hade rast så hade den ändrat sej. Stålet ble blått. 

Han va möcke på Haiti. Där hade de inga hamnar utta de fick ligga ute på redden å där va swartingar som lasta. De vaa ud å hade en flôtte som de lasta desse rûtter... de hade färgrûtter - bresilja. 

De gick ju nakna för de va ju så varmt. De va gåbbar å fruntimmer som hjälptes åd. De hade swarvat e stor träkula som de hade hängt på knaggen för den skulle tynga ner. Fruntimmera hade ett snöre om sej mä en plåd så stor som en 5-öring - de va hele riggen...

Elias far kom från Sörby i Valla och modern var syster till Henrik Eliasson på Lilla Askerön som ni kan läsa mer om under “En häxa, en adelsman och några statsministrar, folket i Nordgård“. Hustrun Ida var dotter till Inger Johanna Andersson född Hammar som var gift med  skepparen Johan Andersson som var son till  kronolotsen Anders Andersson i Västergård, och det var Idas föräldrar som bott tidigare på gården ”Hagen” (964).

Familjen Holmberg bor ju fortfarande kvar på gården.

Dela denna historia: