En växande kyrka

I Göteborgs Aftonblad 1901 kunde man läsa om att det pågått ”underjordiska krafter” endast 4 mil från Göteborg. En reporter skickas ut för att ta reda på mer. Redan 1844 hade prosten Ekström på Tjörn meddelat vetenskapsakademien att något hemlighetsfullt  försiggick i skärgården.

En boende på Kälkerön kunde nu skönja Stenkyrka kyrkobyggnad hel och hållen över bergen medan 15 år tidigare bara sett taket. År 1870 hade man lagt märke till samma sak nu med Norums kyrka som iakttagare på Stora Askerön hade sett mer och mer av år från år.

Reportern tar sig från Stenungsön med segelbåt till Stora Askerön för att där träffa lotsen Nils Samuelsson i Östergård som har iakttagelser att berätta. Nils som av reportern beskrivs som en påtagligt vaken och intelligent man som tar med reportern upp på berget där kuren för lotsutkiken funnits innan 1885 när lotsningen lades ned.

När Norums kyrka var nybyggd såg man härifrån bara taket men nu var hela kyrkan synlig vilket reportern själv kunde konstatera. Lotsen berättade även att skorstenen på hans närmaste grannes hus (Västergård) förr syntes över det mellanliggande berget men att man nu såg även taket.

Dela denna historia: