Katter och fruntimmer, tvi tvi tvi

”Kalle Mattsa” eller Carl Emanuel Mattsson född 1844, som han egentligen hette var sjöman liksom sin far skepparen Rutger Mattsson  som förde Galeasen ”Delfin” från Kristinehamn och bodde i mellangård liksom ättlingen Bengt Mattsson nu gör. Det var väl också vid resorna på Vänern som Carls far Rutger träffat modern som hette Carolina de Bourgh som kom från Säffle .

”Kalle Mattsa” var mycket vidskeplig och Karl Johannesson berättade för Wille Ängermark

Han gick mä vittlingdörjen varje da te Fiskevik å skulle sta å fiska å om där gick en katt åver väjen elle han mötte ett fruntimmer, så vände han å geck hem.

När slånbusken börja å blomma då högg wittlingen bäst. Å Kalle han rodde överallt å kände te alle ställe där fisken va.

På  bilden, Katten Leo från granngården, Västergård. Han hade inte varit populär på Kalles tid.

Dela denna historia: