Blomsterkroken och hans son

Kanske har ni när ni gick i skolan bläddrat i “Svensk flora” som botanisten Torgny Ossian Bolivar Napoleon Krok gav ut 1883 och som utkommit i många upplagor i över 100 år. I skolan fängslades Krok helt av botaniken och på universitetet i Uppsala så till den grad att han inte hann med att fördjupa sig i andra nödvändiga ämnen. Han sa själv att han saknade förmåga “att göra de läxor” som behövdes för att få betyg. Efter femton terminer gav han upp när kollegor började mobba honom och istället tog han anställning som lärare på Maria skola, senare Södra latin läroverket där han verkar ha trivts bra,

1869 blev han ledamot av en kommision som skulle granska läroböcker i matematik och naturvetenskap vilket han gick in för med sin vanliga nit och noggrannhet. Han hittade en mängd fel i böckerna vilket skapade bittra ovänner till honom bland läroboksförfattarna.

Kroks verkliga storverk var “Bibliotheca botanica suecana” enligt den amerikanske bibliografen J H Barnhart den bästa nationella botaniska bibliografi som någonsin skrivits, den kom dock ut först efter hans död 1921.

Fader Johan Petter Krok född på trankokeriet Låka på Tjörn var handelsbokhållare I Stockholm men gav även ut satiriska skrifter bland annat den politiska och litterära tidningen ”Skämt och allvar på vers och prosa” som redan efter ett år drogs in och förbjöds av hovkanslern. Johan Petter skrev också vad som kanske var den första svenska science fiction berättelsen, ”Min första resa under ett riks-gästabud i norra delen af månen”. Den handlar om en man som av en händelse befinner sig på en kvast resande mot Blåkulla och finner sig efter ännu en händelse landad på månen, närmare bestämt i landet Grandmisär och huvudstaden Misärrojal – vilka påminner märkligt mycket om Sverige och Stockholm, men där befolkningen utgörs av åsnor, getter och lejon.

Flyttade senare till Uddevalla där han resten av sitt liv livnärde sig om advokat, ivrade för skarpskytteväsendet och arbetsföreningar samt skapade en av stadens vackraste blomsterträdgårdar vilket syns på fotot från trädgården där som synes inte familjen hamnat I centrum utan växterna. Det var också I Uddevalla han gick under epitetet “Blomsterkroken” och det gamla vackra “Blomsterkrokens hus “ finns fortfarande kvar, nu huserar ett cafe’ där.

Farfadern Olaus Krok var född 1765 och var salteribokhållare på Bäck och Santhessons sillsalteri och trankokeri på Låka i Valla socken på Tjörn dit han kom våren 1788. Han skrev dagbok under sin tid där och den finns utgiven I bokform som “Dagbok från Tjörn” utgiven av J, Pettersson 1984.

Olaus Krok var gift första gången 1790 med Anna Catarina Uddberg, född 1754 på Lilla Askerön också i Valla socken där hennes halvbror Johan Påvel Wikström drev ett trankokeri på Knarrudden (mer om det i historien “mod och råd hos ett fruntimmer”). .

Hon var dotter till kofferdikapten Olof Person Uddberg och Christina Gregersdotter Hammar vars mor Anna Katarina 1701 firade dubbelbröllop på ön med sin syster Cecilia vars barn jag härstammar från.

Anna Katarina och Cecilias far hade hamnat på Lilla Askerön efter att tidigare ha bott på Marstrand där han var rådman. Hans fru blev dock 1671 anklagad för att vara häxa, Han lyckades få henne frikänd men ville komma från allt skvaller och köpte därför nordgård på ön dit han flyttade.

Dela denna historia: