Thorsten och Bris

Familjen Larsson i Fiskevik flyttade till Stora Askerön 1930 där Arvid Larsson köpt mark och byggt ett hus. Anledningen till flytten var att SKF köpt Lilla Brattön där man tidigare bott. Efter flytten till Stora Askerön var det motorjakten Bris som bidrog till familjens försörjning. Bris gick i regelbunden trafik mellan Stora Askerön och Göteborg. Man stannade för att lasta eller lossa gods på flera ställen efter kusten. Bris trafikerade rutten Stora Askerön-Göteborg mellan åren 1930-1970.

Efter Arvids död var det sonen Thorsten som tog över och skötte trafiken. Många av oss äldre Askeröbor kommer väl ihåg att Thorsten även löste av Henry Asker tidvis som skeppare på Askeröfärjan.

Med Bris fraktades byggmaterial till Askerön för både bofasta och sommargäster som byggde hus på ön. Förutom byggmaterial fraktade Bris varor av allehanda slag såsom mat, koks, verktyg, maskiner mm till öns affär och boende på ön. Under 30-talet fraktades med Bris från Göteborg bl.a. husgeråd, sängkläder, ibland även möbler för de sommargäster som hyrde rum hos de bofasta på ön.  

Bris fraktade inte bara varor till ön utan även från ön, bl.a. frukt och ägg från boende på ön till olika köpare längs kusten.  

Tillsammans med hustrun Lizzie hade Thorsten barnen Maja, Runa, Gudrun och Barbro.

Dela denna historia: