Karantän

Pandemier är ju ingen ny företeelse. År 1820 så kunde man läsa (om man är duktig på frakturstil) i Aftonbladet att Kungl. Majestät hade bestämt att alla fartyg på väg till Uddevalla måste följa “Karantänsförordningen” och anmäla sig på Stora Askerön vid Stora sjötullen som låg på Kalven söder om Danestan.

Där fick man anmäla sig till Reimund Gyllich, tullkontrollören som bodde i Askerön mellangård. Reimunds mor är värd att nämnas, dels för hennes vackra namn “Petronella Corall” dels att hon var mor till 21 barn, vilken kvinna!

Dela denna historia: