Karantän

Pandemier är ju ingen ny företeelse. År 1820 så kunde man läsa (om man är duktig på frakturstil) i Aftonbladet att Kungl. Majestät hade bestämt att alla fartyg på väg till Uddevalla måste följa “Karantänsförordningen” och anmäla sig på Stora Askerön vid Stora sjötullen som låg på Kalven söder om Danestan.

Där fick man anmäla sig till Reimund Gyllich, tullkontrollören som bodde i Askerön mellangård. Reimunds mor är värd att nämnas, dels för hennes vackra namn “Petronella Corall” dels att hon var mor till 21 barn, vilken kvinna!

Efter att tullstationen upphört, flyttade 1832 Reimund Gyllich till Uddevalla. En ödets grymma ironi är väl då att 1834 när koleran bröt ut i staden var han en av de 275 personer som avled, ett stort antal i en stad med bara 3400 invånare. (Se annonsen i Uddewalla Weckoblad 5 Sep. 1834).

Så många dödgrävare som då krävdes gick inte att få tag i utan invånarna fick själva ordna massgravar för att få liken under jord.

Tjörn och i synnerhet Klädesholmen drabbades hårt av denna sjukdom. På Stora Askerön hade man som på många andra platser förberett sig på att drabbas och utsett en plats för en kolerakyrkogård. Platsen låg på Östra sidan av Garpedalen, man går upp bakom ruinerna av en jordkällare och finner ovanför en platå vilket var platsen man tänkt sig. Lyckligtvis undkom ön sjukdomen så platsen kom aldrig till användning.

Läs också hur koleran drabbade Göteborg.
https://www.askerohistorier.se/dr-friedlander-och-pandemin/

Dela denna historia: