Kanonjullar

Major Stålhane, smaka på det namnet! Han muckar man inte med! På vägen till varvet i Danestan passerar man gamla excerebacken. Bohus kompani rodde sommartid från Göteborg med kanonjollar och slog läger där under några veckor. Sedan övade man skytte med kanonerna och lär då ha siktat mot Farholmarna. Inte många badande där då antar jag.

Notisen stod att läsa i tidningen “Phoenix” i Maj 1842

Jacob Johansson på Lilla Askerön berättade 1961 för Wilhelm Ängermark hur det kunde gå till.

Farfarn[1] han exera i Danstan å de va farfarn å Sammel Nilsa[2] å Anderja Swensa[3] å så va där en gåbbe hos Anderjases mä å så va de Andersson i Krågedahl. Å de gick lanvejen, de va visst Jonas i Kahlvinga[4] som rodde dûm åver bûrt te Kågenäs[5] så gick de lanvejen te Nya Varvet, å så rodde de mä kanonjôllar ûpp te Danstan. Farfarn[6] va väl nöt äldre kan ja tro, för han va rättare å nämndeman, å han fick i uppdrag, så så sätte de han ilan ve Kahlvinga då de kom roanes. Han skulle skaffe två tunner kornmjöhl å två tunner böner å så ett par ankare brännevin, de skulle han skaffa å komme bûrt mä. Å han hade fått de om han (hand) att han skulle ge dûm e veddlösa[7] på man om môrran, inna de bûrja å så feck de bressling å kogat böner å två subar om môrran inna de bûrja.

De sköd bûrt te Farhôhlmane. Men farfarn va aldri mä å sköd, men han va där å exera på en plan där. Men han hade möt å göra mä å skaffe proviant, mjelk, sill hatte de mä sej å fhläsk. De va en 8 — 10 kanonjôllar, så rodde de rûnt Tjörn, te Nya Varvet igen å så feck de gå hem. De hade sejel som de hade sträckt ud i bådane, där bodde de å lå där.


[1] Kristian Rutgersson f. 1811.
[2] Samuel Nilsson, Östergård Stora Askerön.
[3] Andreas Svensson, Östergård, Stora Askerön.
[4] Ett torp på Lilla Askerön.
[5] Kåkenäs ligger söder om Stenungsund.
[6] Kristian Rutgersson f. 1811.
[7] Veddlösa: en sup brännvin.

Dela denna historia: