Kalven Stora Sjötullen

På Kalven låg Stora sjötullen 1774-1824 som tog upp tull av fartygen som passerade in mot Uddevalla. Sjötullen hade tidigare varit placerad i Uddevalla, men flyttades till Askerön på grund av att så mycket gods försvann i skärgården innan det hann att förtullas. Tullhuset var ett stort hus byggt av sten och innehöll fem rum och två kök. Efter att tullen upphört, auktionerades huset ut i Uddevalla Weckoblad år 1828.

Den 22 Nästkommande Maj blifwer Auktion för andra gången, på Börsen, kl 10 f.m. å Tullhuset på Stora Askerön, bestående af en våning, byggt af sten, innehållande 5 rum och 2:e kök, samt är 14 och en half aln i längd [8.70 m] och 17 och 1/4dels aln i bredd [10.35 m]. Auktionswillkoren tillkännagifwas wid tillträdet. Uddevalla den 16 april 1828.”

En av de anställda vid sjötullen var jaktlöjtnant Reimund Gyllich. Reimunds far som var pastor i Laholm hade lyckats att tillsammans med hustrun, med det vackra namnet Petronella Corall, få inte mindre än 21 barn varav Reimund var ett.

Fotot visar det hus som nu ligger på platsen för tullhuset. Nuvarande hus byggdes mellan 1880-1900 av Abraham Svärd efter att systemet med rotebåtsmän avskaffats och allmän värnplikt införts. Han flyttade då från båtsmanstorpet i Danestan där han och hans far Olof Svärjare före honom varit boende som båtsman i flottan. Abraham bad då bönderna om lov att få bygga ett hus på Kalven.

Senare bodde Abrahams söner August och Victor kvar i detta hus, de hade ytterligare tre bröder, en for till Kalifornien och två för att gräva guld I Australien och de dog också därborta. August och Viktor livnärde sig på fiske av ostron m.m August var också en del till sjöss. På bilderna ser vi Viktor som var den som levde längst, han dog 1956. I slutet av 40-talet köptes huset av Morgan och hans fru konstnären Gretha Hansson f. Höier vilkas släktingar fortfarande är ägare. Ett foto taget på 50-talet visar familjen ha en kaffestund utanför huset.

Vid sidan av huset och på ett av fotona ses resterna av den lilla stuga där Carl Christianssons far växte upp, se historien https://www.askerohistorier.se/ombord-pa-226-ft-s-y-namouna-ar-1890/.

Skansen i Stockholm var ut till ön i början av 70 talet och ville flytta det till Skansen då det var så gammalt med sådan kulturhistoria men de kom aldrig och hämtade det. Enligt information var det det äldsta på ön.

Fotona tagna av Wilhelm Ängermark

Dela denna historia: