Kalven Stora Sjötullen

På Kalven låg Stora sjötullen 1774-1824 som tog upp tull av fartygen som passerade in mot Uddevalla. Sjötullen hade tidigare varit placerad i Uddevalla, men flyttades till Askerön på grund av att så mycket gods försvann i skärgården innan det hann att förtullas. Tullhuset var ett stort hus byggt av sten och innehöll fem rum och två kök. Efter att tullen upphört, auktionerades huset ut i Uddevalla Weckoblad år 1828.

Den 22 Nästkommande Maj blifwer Auktion för andra gången, på Börsen, kl 10 f.m. å Tullhuset på Stora Askerön, bestående af en våning, byggt af sten, innehållande 5 rum och 2:e kök, samt är 14 och en half aln i längd [8.70 m] och 17 och 1/4dels aln i bredd [10.35 m]. Auktionswillkoren tillkännagifwas wid tillträdet. Uddevalla den 16 april 1828.”

En av de anställda vid sjötullen var jaktlöjtnant Reimund Gyllich. Reimunds far som var pastor i Laholm hade lyckats att tillsammans med hustrun, med det vackra namnet Petronella Corall, få inte mindre än 21 barn varav Reimund var ett.

Fotot visar det hus som nu ligger på platsen för tullhuset. Nuvarande hus byggdes av Abraham Svärd efter att han flyttat från båtsmanstorpet i Danestan där hans far Olof Svärjare var boende som båtsman i flottan. Senare bodde Abrahams söner August och Victor kvar i detta hus. Vid sidan av huset ses resterna av den stuga där Carl Christianssons far växte upp, se historien ”Ombord på Namouna”

Dela denna historia: