Ellesbo herrgård, en dold pärla på Hisingen

När ni sitter i bilen och kör E6 norrut från Göteborg kan den observante skymta en herrgård bakom mäktiga träd på vänster sida när man närmar sig Kungälv. Ellesbo herrgård, en verklig pärla, okänd för dom flesta, här är historien.

Byggt 1796, av stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg som tidigare ritat Gunnebo slott vilket det påminner mycket om. Ritat i en italienskinspirerad stil med terrasser från villan ned mot vägen och Göta älv.

I trädgården finns flera sällsynta träd och många av imponerande ålder, exempel några åldriga jättelika ekar. Trädgården smyckades med marmorskulpturer, karpdammar och olika exotiska växter. De fyra höga ekarna, som är över 500 år gamla, har ansats och formklippts med en krona i toppen och en längre ner för att utsikten skulle bli storslagen. Gången i trädgårdens mittaxel avslutas vid en järngrind. Hit leder en parkväg ner genom trädgården. Tidigare fortsatte den med en alle’ till en brygga vid Göta älv Här fanns då en färjeöverfart till Surte.

Carlberg ville ha raka linjer i sina anläggningar. Han ville omforma naturen. De ståtliga ekarna ville man ha kvar, och därför rättade man sig alltså efter dem vid planläggningen av området.

Det var landskamreren Fredrik Magnus Åkerman och hans hustru Ingeborg Oterdahl som skulle ha Ellesbo som sommarbostad. Ingeborg var förövrigt syssling till Bernt Harder Santesson som bl.annat drev Trankokeriet på Stora Askerön (se också https://www.askerohistorier.se/trankokeriet-i-danestan/)

Om namnen Fredrik Magnus Åkerman och Ingeborg Oterdahl låter bekanta, så var det dom som senare ärvde Särö säteri och deras son som börjar anlägga badhus och göra Särö till en badort.

Carlberg ritade inte bara huset utan även inredningen  och trädgården vilken också pryddes av marmorstatyer som den italienske bildhuggaren Giacchino Frulli gjort.

Lite om ”Frulli”

I juli 1786 kunde man läsa  annonsen på bilden i tidningen Göteborgska Nyheter. Där stod ungefär så här: ”I dessa dagar har det kommit en italiensk yrkesman till staden. Han erbjuder sig att göra porträtt i vax, marmor eller gips. Han åtar sig även att göra statyer och andra bilder i samma material, mycket bättre än de utföras i Göteborg idag. Han bor hos handelsmannen Abraham Anderssen på Spannmålsgatan. Vistelsen här blir inte lång, eftersom han skall fortsätta till S:t Petersburg, dit han har blivit efterskickad.”

Det var en italiensk skulptör som hade kommit till staden. Han hette Gioacchino Frulli och var tjugo år gammal. Han hade även med sig sin bror och två medhjälpare. Egentligen skulle de inte alls till Sverige. Frulli själv sa han att han var på väg till Ryssland. Den ryska drottningen hade skickat efter honom. Men så råkade hans skepp ut för en storm nere vid Danmark och de var tvungna att söka skydd i Göteborg. Frulli erbjöd sig alltså att göra bilder och statyer i vax, marmor och gips. Det dröjde inte länge innan han fick uppdrag. Det fanns ingen riktigt bildhuggare i Göteborg. Dessutom var allt som var italienskt väldigt modernt. Konstnärer och arkitekter åkte ner till Italien och tittade på både gamla och nya byggnader. Stadsarkitekten bad genast Frulli att göra ansikten som skulle spruta vatten i stadens fontäner. Den som blev allra gladast var den rike köpmannen John Hall. Han höll på att bygga en ny herrgård, som hette Gunnebo. Där ville han gärna ha både statyer och andra utsmyckningar. Likaså i trädgården vid ”Gunnebokopian” Ellesbo som båda ritats av Carl Wilhelm Carlberg.

Gioacchino Frulli fick så mycket jobb att han aldrig fortsatte till Ryssland. Efter fyra år i Sverige gifte han sig med en svensk flicka som hette Maria Catharina Meyer. Några år senare blir han dessvärre sjuk. År 1801 dog han, bara 35 år gammal. Men många av hans statyer och utsmyckningar finns fortfarande kvar.

Källor: Wikipedia samt Texten om Frulli av Göteborg Stadsmuseum, Håkan Strömberg

Dela denna historia: