Bygga broar

Att bygga broar mellan människor är viktigt men även mellan öar. Steg för steg så byggdes broar ut mot Stora Askerön. !938 byggdes Skåpesundsbron som band ihop Tjörn och Orust vilket kanske bidrog till närmare band mellan dom öarna vilka emellanåt påstods ha legat i fejd med varandra, troligtvis överdrivet med tanke på hur många släktband som funnits mellan öarna.

Redan året efter började Tjörnborna med landsfiskal Erik Nordström i spetsen lobba för att Tjörn skulle få fast landförbindelse och 1960 kunde bågbron som byggdes av tyska Krupp och Skanska äntligen invigas. Tjugo år senare 18 Januari 1980 hände det katastrofala att fartyget Star Klipper kom ur kurs och rev ner hela bron. Åtta människor omkom när sju bilar körde utför kanten och störtade ner i Askeröfjorden, På rekordtid byggdes en ny bro , den nuvarande som kunde invigas endast ett år senare 9 November 1981, nu en snedkabelbro som är en mycket säkrare konstruktion mot påkörning.

1961 var det så dags att inviga landförbindelsen mellan Orust och Lilla Askerön. Liksom på Tjörn så är det en eldsjäl som man kan tacka för detta. Jacob Johansson i Nordgård drev på mot kommun och vägverk för att få till stånd denna. En tiondel av kostnaden fick öborna själva stå för, vilket finansierades med att sälja sommarstugetomter.

Det skulle dröja till 1970 tills sista pusselbiten var på plats för att även Stora Askerön skulle gå att nå med bil. Mycket motgångar kantade bygget, öns invånare delades i för och emot , och själva bygget gick inte enligt planerna utan stötte på många tekniska problem. Men slutligen gick allt i lås och nuvarande invånare tror jag är tacksamma för möjligheten att smidigt ta sig över alla broar till fastlandet.

Dela denna historia: