Familjen Askers hemskola

Innan bron byggdes till Stora Askerön fick man vara beredd på att ibland improvisera och vara lösningsorienterad. Så blev fallet vintern 1963 när isen låg tjock på fjorden, men den uppbrutna rännan till Uddevalla gjorde att de var allt för farligt för barnen på ön att ta sig till Stenungsund.

De äldre barnen Barbro Larsson och Ingela Berntsson fick inackordera sig i Stenungsund medan de yngre , Jan och systern Ann Fransson och Håkan Berntsson fick gå i den hemskola som ordnats hemma hos Gunnel och Henry Asker. Mamma Gunnel skötte undervisandet och pappa Henry hushållet.

Dela denna historia: