Askerön på stenåldern

Bohuslän har varit bebott ända sedan isen drog sig tillbaka och landet började att höja sig . På kartan har jag markerat var strandlinjen gick för ca 6000 år sedan. Stora Askerön var då inte mer än knappt hälften så stor som nu.

Klimatet var något varmare än nu. Bohuslän hade ett klimat som kan  liknas vid det i agens södra England, så Askeröborna då hade säkert en bra tillvaro. Fisk, säl och musslor fanns i havet och troligtvis både nötter och villebråd i lövskogarna som då täckte land. Kanske Askerön då gjorde skäl för namnet och Ask var ett vanligt trädslag på ön? På kartan finns också markerat var man funnit lämningar efter en stenåldersboplats (189) norr om nuvarande kyrkogården.

Den låg då alldeles nära stranden men på grund av landhöjningen ligger den nu en bra sträcka där ifrån på ca 35 m höjd över havet. Nästa bild, är ett försök att med en teckning visa hur det kan tänkas sett ut.

Dela denna historia: