Stora Askeröns första telefon

Stora Askeröns första telefon hamnade hos Sven Asker (hus 721, nu Rustan Askers) någon gång i början på 1920 talet. Här ordnades en telefonstation som med denna enda telefon kunde förmedla telefonmeddelande till och från ön.

På första fotot Sven Askers nybyggda hus med skylt vid gaveln som anger att det finns “Rikstelefon” indragen. Framför står folkskollärare Hakon Långström med familj, sommargäster på ön.

Verandan kanske känns igen, den liksom delar av huset kommer från båtsmanstorpet på Lilla Askerön som Sven Asker flyttade med sig hit 1913 när han byggde detta hus.

https://www.askerohistorier.se/livet-i-batsmanstorpet-pa-knarrudden/

I mars månad 1932 flyttades telefonstationen till sonen Olof Askers hus med denna enda telefon så folk fick gå dit för att ringa. Senare installerades en växel, då med möjlighet till 20 abonnenter. Affären fick tel.nr 1, Varvet nr 2, Arvid Larsson med “Bris” nr 3 och Edvin Asker nr 4.

Växeln kom att skötas av Olles fru Vilma, men redan i 12 års åldern hjälpte dottern Anna-Lena till, dels med att sköta växeln, men sommartid också det tidsödande arbetet med att springa med telefonmeddelande till alla de sommargäster som inte hade någon telefon installerad. Senare kom Televerket att skänka en beige cykel av märket “Crescent” till familjen för att snabba upp arbetet.

Allt eftersom antalet abonnenter växte kom också växel att bli för liten och en större med möjlighet till 150 abonnenter installerades, då hade också hustrun Vilma drabbats av sjukdom så växeln kom att skötas av Olof Asker.

1953 tog det hela slut och televerket installerade en automatväxel.

Sönerna Olof, Edvin och Elam med den första telefonen i bakgrunden
Olof Asker och hustrun Vilma på trappan till sitt hus
Tackbrev från Televerket
Tackbrev från Askeröborna
Dela denna historia: