Rutger Macklean, En framsynt Bohusläning!

Vid en av mina kulturvandringar kom frågan upp varför gårdarna som tidigare låg tätt samman i “byar” på 1800-talet flyttades isär. Meningen med detta var att varje bonde istället för som tidigare ha en mängd små tegar runt byn, som bara blev mindre och mindre vid varje arvsskifte, istället få stora sammanhållna ägor som kunde skötas rationellt.

Den som först hade dessa tankar och genomförde det på sina egna ägor (Svaneholms slott i Skåne) var Bohusläningen Rutger Macklean. Det var han som reformerade jordbruket i Sverige, även med nya brukningsmetoder vilket gjorde att livsmedelsproduktionen ökade betydlig.

Han startade även skolor så han verkar ha varit en ”modern ” och framsynt människa. En av lärarna sändes till och med på Mackleans bekostnad till en av Europas ledande pedagoger, Pestalozzi, en elev till Rousseau.

Rutgers far som är begravd utanför Hjärtums kyrka i Bohuslän, var en av dom som var med vid Poltava, och satt fången i Sibirien ett antal år men det verkar ha varit en krutgubbe inte minst med tanke på att han var gift med den 30 år yngre hustrun Vilhelmina Eleonora Coyet vars slott , Svaneholm han sedan fick ärva.

Rutgers bror Gustaf bodde kvar i Hjärtum på Ströms slott som ligger där, det intressanta med honom är att han gifte sig med Eva Helena Löwen, grevinna, älskarinna till Axel von Fersen och en handfull andra, spion för Frankrikes räkning, en färgstark kvinna. Hennes son från ett tidigare äktenskap hett Adolf Ludvig Ribbing, han var med i sammansvärjningen mot Gustav III och dömdes till döden men landsförvisade senare istället. Innan han lämnade landet fick han lov att besöka sin mor i Hjärtum.

Kartan visar Askerön Östergårds “by” 1863 uppe i vänstra hörnet med alla dess små åkerlappar innan de tre gårdarna flyttades isär.

Dela denna historia: