Från Berlin till Kungälv ”Kärnkraftens moder”

Lise Meitner dotter i en judisk familj växte upp i Wien, utbildade sig först till lärarinna men det var egentligen Fysik som hon var intresserad av och lyckades som andra kvinna någonsin ta examen i fysik vid universitetet där. Sedan bar det av till Berlin för att gå på Max Plancks föreläsningar på Kaiser Wilhelm institutet. Kvinnor hade egentligen inte tillträde men Max Planck var så imponerad över henne att han gjorde ett undantag . Senare lyckades hon övertyga universitetsledningen om att få en plats på universitetet och hon slog då sig ihop med fysikern Otto Hahn. Men någon plats uppe i universitetet  var enligt ledningen otänkbart för en kvinna, nej hon fick hålla till i källaren.

Eva von Bahr hette Sveriges första kvinnliga docent i fysik, hon liksom Meitner stötte på motstånd i sin karriär och vägrades att bli professor vid dom svenska universiteten för att hon var kvinna. Hon begav sig därför till Berlin och det var där som hennes och Meitners vägar möttes. De fattade tycke för varandra och levde under några år tillsammans. 1917 var Eva tvungen att åka hem och ta hand om sin sjuka mor, övergick till att bli lärarinna och gifte sig. Meitner anställdes under tiden 1919 vid Berlins universitet som Tysklands första kvinnliga professor.

Eva von Bahr flyttade senare med sin man till Kungälv där dom engagerade sig i planerna att starta en nordisk folkhögskola. I Europa började det dra ihop sig till krig och 1938 blev läget akut, nobelpristagaren Carl Bosch varnade Meitner och hon lyckade smed vänner hjälp ta sig till Nederländerna och sedan till sin väninna Eva von Bahr i Kungälv .

Hon kom att bo i systrarna Anderssons pensionat på Västra gatan, strax intill det hus där filosofen Thomas Thorild gick i skola men han landsförvisades åt andra hållet till Tyskland. Några årtionden tidigare hade man även här kunnat stöta på Selma Lagerlöf som då och då hälsade på sin bror där, så många spännande personer har vandrat på denna vackra gata.

Julen kom Lise Meitner att tillbringa i Kungälv och det var vid en av hennes promenader på Fontinberget som reser sig brant över gatan som hon fick liksom en uppenbarelse vad atomklyvningen innebar. Hon satte sig ner på en stubbe, tog upp ett papper och en penna och ”klottrade ner” den teoretiska förklaringen för förloppet med hjälp av Einsteins ekvation  E=mc2. Hon och den tidigare kollegan i Tyskland Otto Hahn publicerade tillsammans teorin i en rapport som tyvärr fick som resultat att man inom vapenindustrin såg möjligheten att utveckla ett supervapen.

Själv fick hon erbjudande från USA att vara med i deras projekt men hon svarade ”Jag kommer inte att ha något att göra med en bomb”. Hon fortsatte att forska i Sverige men var även här motarbetad vilket bland annat visade sig när man delade ut Nobelpriset till hennes gamla vapendragare Otto Hahn men inte till henne för upptäckten. Efter 22 år i Sverige flyttade hon till Cambridge och levde där tills hon avled nära 90 år gammal.

Lite upprättelse för henne kan ju vara att man på Chalmers inrättat ett särskilt Lise Meitner rum och årligen delar ut ett pris till hennes ära och minne till någon framstående fysiker. En minnestavla har också skruvats upp på pensionatet på Västra gatan i Kungälv där hon bodde under sin Kungälvssejour.

På bilden syns från vänster Eva von Bahr och Lise Meitner i laboratoriet på Kaiser Wilhelm institutet.

Dela denna historia: