Första sommargästen på Stora Askerön

Fabian August Ouchterlony var en  bland de första som hyrde in sig som sommargäst på Stora Askerön på 1870 talet. Var då lotslöjtnant, det var väl genom Samuel Nilsson i Östergård,som var lots som han hade kommit i kontakt med ön,  och det var också hos honom han hyrde in sig.

Fabian som var född på Håkentorps säteri i Bredaryd , Småland hade en far som var militär, en bana som även Fabian valde för att slutligen bli lotskapten i Göteborg. Ouchterlony är en skotsk släkt som hamnade i Sverige genom att anfadern sjökaptenen Thomas Ouchterlony tog anställning vid Ostindiska kompaniet och bosatte sig i Karlshamn. Ett ytterligare faktum är att det var Fabians kusin Hanna Ouchterlony som grundade Frälsningsarmén.

Fabian var gift med  Eugenie Lindström som var född i sankt Petersburg dotter till destillatören Leonard Jonathan Lindström. Destillatören eller brännvinsfabrikören hade tjänat en förmögenhet i S:t Petersburg. Han återvände så småningom till Sverige och köpte ätten Trolles stamgods Edhs gård i Voxtorp, söder om Värnamo. Han var gift med en fransyska och de fick 14 barn, varav 9 flickor. Henrik en av Eugenies bröder är förövrigt pappa till Biff Lindström.

Leonard blev mest känd för den generalrepetition av sin begravning som han arrangerade några år före sin död. 

Det finns en skröna om Eugenies far som lyder som följer.

På hemväg från en maskeradbal i St Petersburg höll Lindström på att råka riktigt illa ut. Han lämnade festen och insvept i en stor slängkappa tog han en droska för att åka hem. Snart märkte han att droskan befann sig i stadens utkant där det var tomt och ödsligt. Då erinrade han sig att det förekommit flera rån och mord på sista tiden. Han märkte att kusken letade efter något i sin verktygslåda. Vagnen stannade, kusken öppnade dörren och befallde passageraren att stiga ur. I handen höll kusken en stor yxa. Då slog Lindström upp slängkappan och ur vagnen steg djävulen själv med horn, bockfot mm. 

Kusken fick hjärtslag och föll död ner. Så djävulen hjälpte Lindström till fortsatt liv.

Fotona visar Fabian och Eugenie Ouchterlony

Dela denna historia: