Cykeln

Tänk vilken frihet när cykeln blev tillgängligt för vanligt folk. Visst hade skärgårdsborna fördelen av att med sina ekor och jullar ta sig mellan öarna, men runt förra sekelskiftet blev det möjligt att skaffa sig en egen cykel. Först ut var ju givet vis lärare, handlande och ämbetsmän, men sedan började även allmogen att köpa cyklar.

Billigt var det inte, en piga kunde få spara länge, en cykel kostade runt 150 kr vilket var en årslön för henne. På fotot från 1916, en flicka på Tjörn är ute och provar sin cykel, säker lycklig över sin nya frihet att kunna besöka släkt och vänner på Tjörn snabbt och smidigt. Det blev också möjligt för pojkar och flickor att bege sig längre bort när man skulle på dans och fest och träffa ungdomar från andra socknar, ett större utbud av möjliga partners helt enkelt.

Dela denna historia: