Barnkolonin i Flundrevik

På Stora Askerön fanns på 1930 talet en barnkoloni på gården Flundrevik. På Lilla Askerön hade redan många år tidigare funnits flera barnkolonier vars syfte var att barn från fattiga industriarbetare i städerna skulle få komma ut och som det stod i myndigheternas anvisningar:

”Under vistelsen vid kolonierna erhålla barnen icke blott god omvårdnad i förening med en genomförd och noga övervakad kroppshygien; de komma även i åtnjutande av sund och närande föda, regelbunden vila och ett frisk härdande friluftsliv med bad i sol och vatten”

Dela denna historia: