Med konsten i Centrum!

Konstnärer runt Askeröfjorden är ju ingen ny företeelse, området har ju dragit till sig konstnärer i långa tider inte minst ”Göteborgskoloristerna” varv några höll till på Stenungsön.

På Stora Askerön har ju funnits och finns och verkar flera skickliga artister.

Jag hittade en intressant notis införd i Bohusläningen 12 Juli 1880. Det är Bohusläns konstförening som har utställning i Uddevalla. Bland alla verken hittar man ett som skall vara målat på Askerön av konstnären Julius Weidig, vem var då denne man ?? (nästa namn på listan ,Mårten Eskil Winge var professor vid konstakademien i Stockholm).

Julius Weidig, en invandrad Sachsare arbetade som skicklig skräddare i Göteborg i slutet av 1800-talet, var amatörkonstnär men umgicks flitigt med de stora konstnärerna som hjälpte honom med tips och råd.

Det intressanta i sammanhanget är att han var med och startade sällskapet Gnistan 1878, ett forum för konsten som samlade gräddan av konstintresserade i Göteborg. Sällskapet skulle “Bereda tillfälle för i Göteborg varande konstnärer, vetenskapsidkare, skriftställare och konstälskare att sammanträffa”. Och man hade nära kontakt med Göteborgs Musei Ritskola redan från start, den som senare döptes om till ” Valands målarskola” och fostrade många konstnärer Bl.a. de som kom att kallas ”Göteborgskoloristerna” och som senare som sagt verkade på Stenungsön.

Redan från starten var man sponsrade av den stenrike Pontus Furstenberg som bodde i sin 6000 kvm våning i ”Pallashuset” som han också förvandlat till ett konstgalleri och som du passerar när du går igenom Brunnsparken. Och på tal om parken , så är det ”Gnistan ” som såg till att statyn ”Johanna i brunnsparken” kom till, även Valandhuset är deras förtjänst. Sällskapet som ju fortfarande existerar hade som medlemar alla de rika grosshandlarna liksom de vanligtvis fattiga konstnärerna med Carl Larsson som kanske det mest kända namnet.

Dessa herrar nöjde sig inte bara att hålla till i sin lokal i Valandhuset, man var ju glad i mat och dryck också, så förutom alla andra etablissemang man provade var man givetvis på plats vid premiären av det 1893 nybyggda Hotel Eggers vid centralstationen, nu stans äldsta, förövrigt Patti Smiths favorithotell, men det är förstås en helt annan historia.

Varför var Julius Weidig då på Stenungsön och Askeröarna och målade? En ledtråd kan ju vara att även Victor Rydberg (senare ledamot i Svenska akademien) var med i ledningen för sällskapet och han var ju gift med Susen Hasselblad och de besökte ofta Stenungsön där Hasselbladarna hade sommarhus och tillbringade sina somrar. Kanske följe Julius med dit någon gång?

Målningen från Askerön har jag inte tyvärr lyckats hitta någon bild av, den skulle man hemskt gärna velat se, det får istället bli målningen ” I hamnen” målad på Stenungsön 1876.

Dela denna historia: