Handelsbolaget Bröderna Asker

På Stora Askerön var med början 1920 under 50 år Handelsbolaget Bröderna Asker en dominerande kraft på ön. Albert, Elam, Olof och Edvin söner till båtsmannen Sven Asker startade i samband med att Bohusbanan med station i Stenungsund byggdes ut en färjelinje till ön. Tidigare hade man fått ta sig till Lilla Askerön som hade ångbåtsförbindelse för att ta sig till Göteborg. Men med järnvägen föddes behovet för sommargäster att ta sig till ön den vägen. Handelsbolaget nöjde sig inte med att starta färjeförbindelse utan startade även en affär på ön liksom en fiskaffär i Stenungsund. I sann entreprenörsanda skötte man även telestationen och postutdelningen på ön.

De första båtarna hette Alma och Vega, men i och med köpet av Vesta 1921 fick man en mer ändamålsenlig färja. Under krigsåren hade man även kostern Sjöfröken som endast hade segel  för framdriften, en av få seglande färjor på kusten. Senare avlöstes Vesta av Björn II  och taxibåten Björn I , men då hade Alberts son Henry tagit över ruljansen med Rederi Björn som han startat med bröderna Olle och Gunnar. 

Första fotot visar Vesta  det andra Affären i Fiskevik. Flickan som står utanför är Ulla Britta som var dotter till Elam som från 1920 talet till slutet på 1960 talet drev affären medan bröderna skötte färjeförbindelsen.

Dela denna historia: