Fredrik Henrik af Chapman skeppsbyggargeniet

Om bara inte oturen varit framme med åskovädret som sänkte fregatten Marstrand 1714 där min anfader kaparkaptenen Olof Anckarström var som källorna säger bland “det wakra manskap av Sjöfolk och Solldater, som så beklageligen måste skiljas ifrån detta timmelige”. och som tillsammans med 140 andra besättningsmän försvann i djupet, så hade hans väg korsats av engelsmannen Thomas Chapman som tagit värvning i svenska flottan och liksom Olof blivit kaparkapten fast 1715, ett år efter Olofs  död.

För 300 år sedan den 9 september 1721 fick Thomas Chapman sonen Fredrik Henrik som faktiskt föddes på Nya varvet i Göteborg och skulle bli en av Sveriges mest berömda fartygskonstruktörer. Den förste som byggde baserat på beräkningar och vetenskapliga principer istället för som tidigare på gammal prövad kunskap. Men alla måste ju tillskansa sig kunskap någonstans, Och Fredrik Henrik började som 19 åring som elev vid Lödöse varv. Några är senare startade han varvet ”Viken” i Göteborg tillsammans med Marstrandsfödde  Peter Samuelsson Bagge för att bygga och reparera ostindiefarare.

Men Chapman ville mer, sålde sin del i varvet och for till England, Frankrike och Holland för att lära sig mer av dom främsta skeppsbyggmästarna. 1781 kunde han kröna sin karriär med att bli varvschef vid flottans varv i Karlskrona , där kom han att revolutionera fartygsbyggandet genom att producera fartyg i en rasande takt. På tre år lät han med nya effektivare metoder bygga en flotta med 20 skepp.

Fredrik Henrik af Chapman invaldes 1767 som ledamot nummer 175 av Kungliga vetenskapsakademien.

Strax utanför Karlskrona bodde han i herrgården ”Skärva” som var en osannolikskapelse, hälften bondstuga hälften grekiskt tempel. På övervåningen inredde han sin arbetskammare som en kajuta, där han jobbade fram nya fartygritningar, men i rummets vägg fanns också ett litet fönster där han med sin tubkikare kunde se in till varvet. Fredrik H. gifte sig aldrig men var modern och hade hushållerskan Lisa Lindbergs som ”sambo” och fick med henne två barn, Fredrika och Gustav Adolf. Fredrik Henrik Chapman blev hela 86 år ovanligt mycket på 1700-talet.

Fredrik hade en bror Charles Chapman som var kapten på ett av ostindiska kompaniets skepp. Han lär ha varit till Kina inte mindre än sex gånger.

Även en syster fanns i syskonskaran, Eleonora Chapman , gift med en köpman på Marstrand. Hennes barnbarns barn har låtit tala om sig , Victor von Gegerfeldt stadsarkitekt i Göteborg som bl.a. ritat “Feskekörka” , kanske Göteborgs mest kända byggnad. För egen del kan jag ju också konstatera att han dessutom ritat gamla lasarettet i på fästningsholmen i Kungälv där jag såg dagens ljus.

På fotot fregatten ”Venus” konstruerad av Chapman i en strid med ryska kuttern ”Merkurij” sedan Feskekörka i Göteborg ritad av Victor von Gegerfeldt.

Dela denna historia: