”Fern” lastar timmer

Kuttern “Fern” från Tjörnekalv har lagt till vid bryggan vid Lilla Askerön i Askerösundet för att lasta virke. Kanske var slutdestinationen fisklådefabriken i Bleket på Tjörn som köpte virke från Askerön.

Fern, byggd i Grimsby, England 1888 och köpt till Åstol 1900 av Carl Bernhard Carlsson, August Karlsson och Lars Augustsson för 450£ . Såldes 1912 till Janne Johansson och Gustaf Larsson på Tjörnekalv där den sedan fanns till 1946.

Dela denna historia: