Farbror Hilmer kommer hem från Amerika

I början av 1900-talet for flera Askeröbor över till USA för att som hantverkare tjäna ihop lite pengar på byggena där. Det var Hilmer Berntsson i Östergård och hans bror Bernhard som bodde i granngården tvärs över vägen, Hilmer arbetade som målare och Bernhard var särskilt duktig på att bygga trappor. Sedan hade vi Karl Johannesson som bodde i gården längs nuvarande Förnäsvägen, även han snickare samt målaren John Mattsson från mellangård för att bara nämna nåra.

Här följer Erik Asklands berättelse om när Hilmer Berntsson kommer hem från Amerika.

En tidig vårdag år 1930 var tiden inne att farbror Hilmer, faster Gunhilds man, kom hem från Amerika. Det var en spännande dag. Faster Gunhild hade rest ned till Göteborg för att möta sin man som kom med Amerikabåten. (fotot ovan på Hilmer är taget i Chicago)

Att komma från skyskrapornas Chicago vid Michigansjön till Stora Askerön var stora kontraster. Han tyckte det var begravningar överallt, så tyst och stilla var det på alla gårdarna. Men det hade byggts en ny väg över Askerön från Buvik till Fiskevik vilket gladde farbror Hilmer. Först voro vi reserverade och blyga men när han öppnade amerikatrunken och därur gav oss var sin sak då var det toppen.

De återförenade makarna blev ju som på nytt gifta och glädjen var stor att husbonden hade kommit hem med dollar på fickan. Han hade kort med sig ifrån Amerika samt flera kort på amerikabåten och hytterna ombord i de olika klasserna. Vi fick lära oss vad flera saker hette på engelska. Då hade man lätt för att lära språk men i skolan var ju ingen sådan undervisning.

Farbror hade mycket att berätta från Chicago. Där var miltals med sandstränder där flera tusen badade. Han berättade från ett av världens största slakterier där att negrerna fick det riskfylldaste jobbet med att hugga huvudena av tjurar och grisar. Amerika var ett billand redan då med sina T Fordar, som även kom till Sverige. Farbror Hilmers bror Bernhard Berntsson kom också tillbaka. Han hade varit trappbyggare i Amerika.

Nu skulle det stora huset byggas. Stenfoten var lagd flera år förut. Timmerstockar var hemkörda sedan någon tid tillbaka. På våren 1930 sattes bygget igång. Det kom snickare från Tjörn, Bertil Karlsson och hans son Bertil. En som hette Ivar samt en till. Jobbet för dom var att skräda alla stockar för det skulle bli ett timmerhus. Fönstren var förut gjorda av farbror Hilmer. Det gamla huset skulle rivas och bra timmer, om det fanns skulle användas, samt bräder till tak i källaren i det nya huset.

Medan bygget pågick fick vi flytta in i Karl Johannessons hus. Han hade inte ännu kommit hem från Amerika, och tills dess bodde hans hustru Maria och barnen hos hustruns syskon Ernst och Hildur i den Östergård som låg längst norrut.

Första fotot visar Hilmer och är taget i Chicago, nästa föreställer från vänster Gunhild, Anni som gifte sig med Jacob på lillön och mamma Alida, sist ett foto på det ”nya” huset.

Källor: Erik Asklands skrift ”Barndomsminnen från St. Askerön”
Foto från Wilhelm Ängermarks samlingar

Gunhild, Annie & mamma Alida
Dela denna historia: