En fattig bonddräng!

Min morfarsfar Sven Asker föddes på Havden i Stenungsund (där AKZO nu huserar) och redan som 7-åring miste han sin far, detta ledde till att han auktionerades ut på byn för att få honom försörjd. Som 14 åring tog han jobb som dräng på gården Räfsal på Tjörn. På granngården fanns Olivia som 1885 skulle bli hans fru. Han stannade endast två år på Tjörn, sedan flyttade han Lilla Askerön Sörgård för att arbeta som dräng där.

1882 blev han antagen som båtsman i flottan och fick då bo i båtsmanstorpet på Knarrudden där sedan min morfar och hans sex syskon föddes. En båtsmans status var större än vanliga torpares, man fick sitta med bönderna framme i kyrkan och vara med på bröllop och begravningar som hedersgäst så livet började verkligen bättra sig för Sven.

1887 gjorde han en “världsomsegling” som backsgast på flottans ångkorvett Freja. Detta måste ju ha varit en storslagen upplevelse med tanke på hans tuffa start i livet och dittills bara sett området runt Askeröfjorden och Karlskrona.

Rutten var som följer: Karlskrona, Portsmouth, Funchal, Barbados, S:t Vincent, S:t Thomas, Port San Juan, Port au Prince, Algeciras, Gibraltar, Alger, Palermo, Malta, Neapel, Sorrento, Philipville, Alger, Gibraltar, Lissabon, Bordeaux, Plymouth, Karlskrona.

 I Italienska Neapel 24 April 1888 kom självaste Kung Oscar II ombord och reste sedan med någon tid på HMS Freja som passagerare.

Olivia, en av alla dessa starka kvinnor på västkusten, fick klara hemmet, odlingen och barnen när inte Sven var hemma, vilket inte var ofta eftersom han efter sin roll som båtsman tog jobb på olika av Svea bolagets båtar. Ibland seglade hon även till Uddevalla och sålde lite av det som kunde säljas från täppan på torpet. En dotter berättade att hon någon gång fick ta hand om sina småsyskon flera dagar när mamma Olivia och min morfar som var äldst råkat ut för en storm och blivit inblåsta söder om Uddevalla. Inga mobiltelefoner på den tiden!

1913 flyttar man så till en egen gård på Stora Askerön som man köpt, en önskedröm för hustrun Olivia, där kommer man sedan att bo livet ut, en gård som fortfarande ägs av släkten, nu fint renoverad till originalutförande av Rustan och Camilla.

Sven och Olivia fick sönerna Albert, Elam, Olle och Edvin som sedan kom att starta affären och färjelinjen till ön och döttrarna Alma, Signe och Hulda. På fotot Hulda och Olle längst bak, sedan Albert och Signe med dottern Karin. Längst fram Edvin.

Dela denna historia: