Axel på världshaven

Nils Svensson berättar:

Min mor Annie berättade om när hon och systern Ida satt med sin far ”Axel i skogen” i fotogenlampans sken och bad att han skulle berätta något från sin tid som timmerman på barken Theodor .

Axel – ”Jag säger som min gode vän professor Jägerskiöld (chef och Zoolog på Naturhistoriska) att säga sanningen och inget annat än sanningen är en principfråga. Däremot kan man ofta ej säga hela sanningen för ingen kommer att tro en”.

Flickorna blev besvikna på svaret och sa ”Men något hemskt har du väl upplevt”.

Axel – ”Ja det skulle väl vara när jag klättrade upp i riggen under en häftig storm i Biscaya. Jag tappade taget och gled ner och skinflådde händerna och for i däcket med en duns”

Hur gick det sen frågade flickorna. 

”Jag blev omlindad och sattes att skrubba däcket”

Det kan inte vara sant ropade flickorna.

”Jag sa ju att ni inte skulle tro det var sant” utropade Axel

Nils Svensson är barnbarn till timmermannen och båtbyggaren Axel som bodde i ”Bissklöva” vid Fiskevik

Fotot visar ”Kaptensrummet” hos Holmbergs som Annie älskade att besöka, med souvenirer från världens alla hörn efter alla resorna med ”Theodor”.

Dela denna historia: